ویدئوها و تصاویر

جمعی از دانشجویان سال 1396

ایام تدریس در دانشگاه

با جمعی از دانشجویان ، سال 1396

جمعی از دانشجویان سال 1397

DISTDP با دانشجویان انستیتو

1397 سال

مطب روان درمانی و دفتر مطالعه و پژوهش دکتر نیما چپردار
مطب روان درمانی و دفتر مطالعه و پژوهش دکتر نیما چپردار
مطب دکتر چپردار

جهت درخواست وقت برای جلسات درمان لطفا پیام بگذارید: