درباره

دکتر نیما چپردار

دکتر نیما چپردار

دکتری تخصصی (PhD) روان شناسی

شماره پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره: ۵۱۰۱

روان درمانگر D-ISTDP 

و Self-analysis based therapy 

پژوهش و نگارش :

در حوزه روان شناسی، روان کاوی، و فلسفه.

آموزش :

سابقه تدریس در دانشگاه تا سال 1397

و تدریس در انستیتو DISTDP از سال 1397 تا بهار 1402.

جهت درخواست وقت برای جلسات درمان لطفا پیام بگذارید: