من را رها کردی، پس من بی ارزشم…

من را رها کردی، پس من بی ارزشم…

این صدای بی صدای بسیاری از کودکان است، که با نفرت از خود، زندگی‌شان را در بزرگسالی تباه می کنند. زیستن در خیالاتِ خودتخریبگرانه، چیزی نیست جز امتداد ذهنیت کودکی… تا پایان عمر ، بلوغ را تجربه‌ نمی کنیم اگر آن ذهنیت را تکامل...